Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Bukovščica 29
4227 Selca
tel.: 04/51-41-279
Oskrbovana iz Selc

Zavetnik: sv. Klemen, papež, mučenec

Več na …