Marjan Smerke – Družina d.o.o

Babno Polje 83
1386 Stari trg pri Ložu
Oskrbovana iz Starega trga pri Ložu

Zavetnik: sv. Nikolaj, škof