Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Blaž Dobravec
Duhovni pomočnik: prelat Anton Markelj

Pot na Ulako 5
1386 Stari trg pri Ložu
tel.: 01/70-58-960

Zavetnik: sv. Jurij, mučenec

Več na …