Loading Dogodki

Ljubljanski nadškof metropolit in predsednik Slovenske škofovske konference msgr. Stanislav Zore OFM bo 11. februarja 2022 v župniji Ljubljana–Bežigrad izročil zdravniku prim. Janezu Zajcu odličje sv. Cirila in Metoda, ki je najviše priznanje Katoliške cerkve v Sloveniji.

Slovenski škofje so 22. oktobra 2021 na 127. redni seji Slovenske škofovske konference sklenili, da ob 80. obletnici življenja in 30. obletnici delovanja bolniške župnije odličje sv. Cirila in Metoda podelijo zdravniku prim. Janezu Zajcu za zvesto služenje Cerkvi med Slovenci.

Utemeljitev priznanja
Primarij Janez Zajec, dr. med, je bil v veliko pomoč številnim duhovnikom pri zagotavljanju duhovne oskrbe hospitaliziranim bolnikom ter je dejavno pomagal pri razvoju celostne bolniške pastorale Katoliške cerkve v Sloveniji. S svojim strokovnim znanjem in krščansko držo je slovenskim duhovnikom odpiral pot ne le do bolniških sob, temveč tudi do vodstva bolnišnic in odgovornih v zdravstvu. Janez Zajec je sodeloval tudi na simpoziju o zdravstveni pastorali na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Predaval je o duhovni oskrbi kot pomoči pri zdravljenju.

Življenjepis prim. Janeza Zajca
Janez Zajec se je rodil v katoliški družini 28. januarja 1942 v Ljubljani. Oče je bil državni uradnik, mati pa učiteljica. Leta 1960 je maturiral na I. državni gimnaziji Bežigrad in se jeseni vpisal na Medicinsko fakulteto v Ljubljani. V času študija je prejel nagrado prof. dr. Milice Valentinčič za raziskovalno nalogo o toksoplazmozi, s katero je leta 1964 sodeloval na mednarodnem kongresu študentov medicine v Lodžu na Poljskem. Avgusta leta 1966 je študij medicine uspešno zaključil. Leta 1981 ga je svet zavoda UKC izvolil na mesto predstojnika tedanje Službe za medicinsko rehabilitacijo (sedaj Inštitut za medicinsko rehabilitacijo). V času demokratičnih sprememb je bil leta 1991 imenovan za namestnika generalnega direktorja UKC. Za božič leta 1991 je bila v UKC prvič sveta maša (v predavalnici), ki jo je daroval tedanji nadškof dr. Šuštar. Ko je Janez Zajec leta 1993 nastopil službo državnega sekretarja, odgovornega za bolnišnično dejavnost na Ministrstvu za zdravje, ob ministru dr. Voljču, je dobil priložnost, da z nujnostjo zagotovitve prostorov za pastoralno oskrbo bolnikov seznani še vse ostale direktorje slovenskih bolnišnic – to je storil že na prvem sestanku. Tako so bile do 1. januarja 2000, ko je zaključil službovanje na Ministrstvu za zdravje, kapele urejene že v 23 od 27 bolnišnic. Leta 2001 je bil Janez Zajec sprejet v red vitezov Božjega groba iz Jeruzalema in bil dve mandatni obdobji odgovoren za red v Sloveniji.

Odličje sv. Cirila in Metoda
Člani Slovenske pokrajinske škofovske konference (SPŠK) so 18. junija 1985 sprejeli sklep o cerkvenem odlikovanju za zvesto služenje Cerkvi na Slovenskem. Odlikovanje, sestavljeno iz okrogle bronaste plakete z reliefno podobo sv. Cirila in Metoda in diplome, se podeljuje osebam ali ustanovam, ki so se izkazale s posebnim zvestim služenjem Cerkvi med Slovenci. Odlikovanec ima pravico, da eden od slovenskih škofov zanj opravi pogrebno sv. mašo po krajevni navadi in vodi pogrebne obrede, če svojci pravočasno obvestijo škofa, v čigar škofiji bo pokop.

Vir: Katoliška Cerkev

Déli s prijatelji!