Loading Dogodki

Geslo letošnje nedelje Božje besede je vzeto iz preroka Izaija: »Razširi prostor svojega šotora, razpni pregrinjala svojih bivališč« (Iz 54,2). Navezuje se na sinodalni proces, ki se bo sklenil s škofovskim zasedanjem oktobra 2023. Sestavljavci dokumenta za celinsko fazo so v Frascatiju v duhu sinodalne metodologije poslušanja, pogovora in razločevanja pregledali povzetke, ki jih je med škofijsko fazo sinodalnega procesa pripravilo 112 škofovskih konferenc, vzhodne katoliške cerkve, redovne skupnosti, cerkvena združenja in gibanja. Odziv krajevnih cerkva je bil izjemen. Iz sinteze njihovega dela so udeleženci zasedanja pripravili dokument, ki ga bom kmalu dobili tudi v slovenščini.

Ob prebiranju poročil s škofovskih konferenc so bili udeleženci ganjeni »nad čudovitimi deli, ki jih Bog opravlja v svoji Cerkvi«, in so doživeli, da se »nam Cerkev ponuja kot dom za vse«. Izkušnja sinodalnosti, ki jo živimo, vodi k »resničnemu sprejemanju vseh«, kar je dejansko cilj sinode. Udeleženci srečanja v Frascatiju so skupno razločevali in sledili metodi duhovnega pogovora, kar so izkusile številne skupine že v prvi fazi sinodalnega procesa. Prav razločevanje, poslušanje in medsebojno sprejemanje so bistvene drže, ki jih bomo skušali uresničevati v nadaljnji in sklepni fazi sinode – da bi to postal habitus Cerkve prihodnosti.

Ta vzajemnost med člani Cerkve pa edina omogoča, da se uresničijo v davnini napovedane besede preroka Izaija. Njegova domovina je bila poteptana in ponižana, zdela se je kot nerodovitna in zavržena žena. Toda v Božjem imenu ji je prerok napovedal tolikšen razcvet, toliko potomcev, da si bo morala razširiti šotor in bivalne prostore. Ta obljuba se v Izraelu ni v celoti izpolnila. Ko je prišel na svet Kristus, so bila v šotor Božjega kraljestva sprejeta tudi poganska ljudstva. Toda do danes številni še niso našli poti vanj. Cerkev se jim ne dozdeva dom. Toda sinodalno dogajanje kaže, da je v Cerkvi močan naboj. Če bomo razločevali, kaj Jezusov Duh govori Cerkvi, če mu bomo prisluhniti v sebi in bližnjem, bomo razširili ne le svojih šotorov, temveč svoja srca. In tavajoči in brezdomci bodo našli v Cerkvi Očetov dom. Naj nas nedelja Božje besede na novo vzpodbudi k tej Jezusovi drži.
V tem duhu bodo na nedeljo Božje besede, 22. januarja 2023, srečanja v vsaki škofiji.

Jure Koželj,
voditelj bibličnega gibanja

Déli s prijatelji!