Zelo se bom zahvaljeval Gospodu s svojimi usti,

sredi množice ga bom hvalil. (Ps 109,30)

Dragi bratje in sestre.

Zahvalna nedelja nas spodbuja in vabi k hvaležnosti. Hvaležnost življenje naredi polno, bogato in smiselno. Uči nas, da je življenje dar, da smo dar mi sami, da so drugi podarjeni nam in mi podarjeni drugim. Hvaležnost nas uči, da stvari v našem življenju niso samoumevne; da bi jih lahko tudi ne bilo. Pa tudi da ljudje v našem življenju niso samoumevni; da bi jih lahko tudi ne bilo.

Ob zahvalni nedelji bi se tudi sam rad zahvalil najprej vam, bratje duhovniki. Hvaležen sem vam, da se ne naveličate iskati primernih poti in načinov za oznanjevanje evangelija in za posvečevanje Božjega ljudstva. Hvala vam za vse molitve, s katerimi svoje ljudi prinašate pred Boga, pa tudi za vašo medsebojno povezanost, za vašo skrb za duhovniško bratstvo. Vem, da je nepopolno, a vendar je dragoceno.

Zahvaljujem se vam, sestre redovnice in bratje redovniki, ki ste med nami priče posvečenega življenja. Hvala vam za različne pobude, s katerimi bogatite življenje naše krajevne Cerkve. Hvala vam za kateheze, za hiše duhovnih vaj, za misijone in spovedovanje. Hvala kontemplativnim samostanom, da ste med nami oaze stalne molitve in češčenja najsvetejšega zakramenta.

Zahvaljujem se vam, stalni diakoni. Vi ste prvi pomočniki svojih duhovnikov. Prevzemajte poslanstvo, za katero vas je Bog poklical, da boste s svojo gorečnostjo prebudili nove diakonske poklice.

Zahvaljujem se našim katehistinjam in katehistom, ki potrpežljivo in predano na mlajše rodove prenašate ljubezen do Boga in ljubezen do Cerkve. Hvala vam, da sodelujete s starši in jim pomagate v naših otrocih razvijati čut za resnično, dobro, lepo in plemenito.

Zahvaljujem se tudi vsem župnijskim sodelavcem. Vaše sposobnosti in izkušnje so neprecenljive. Duhovniki vas zelo potrebujejo, da jim pomagate in z njimi sodelujete pri skrbi za materialne in duhovne potrebe svojih župnij. Brez župnijskih sodelavcev, ključarjev, gospodarskega sveta, župnijskega pastoralnega sveta, pa tudi tistih, ki skrbite za čistočo naših cerkva, bi bilo župnijsko življenje zelo okrnjeno. Pomembnost sodelovanja vseh v skrbi za župnijo je tudi pokazala sinoda, ki nas je povabila k skupni hoji.

Iskreno se zahvaljujem tudi vsem tistim, ki si prizadevate, da bi bilo v naši državi več poštenja in pravičnosti, več pripravljenosti za resnico, več demokracije, več medsebojnega spoštovanja in skrbi za skupno dobro.

Čeprav ne morem našteti vseh, se želim zahvaliti vsem očetom in mamam, ki ste v tem letu sprejeli novo življenje. Ob vsej zmedenosti časa, nekaterih skupin in njihovih ideologij ste sprejeli dar novega življenja. Zaradi vas, drage mame in očetje, lahko zaupamo v prihodnost.

Ob zahvali vsem in vsakomur prosim Marijo, naj vas skrbno varuje, nebeškega Očeta pa, naj blagoslavlja vas in vse vaše ljudi.

Msgr. Stanislav Zore OFM

nadškof

Objavljeno 06. 11. 2022

Podobni prispevki