Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Andrej Jemec

Duhovni pomočnik: Mag. Franc Mihelčič

Jobstova 34
4226 Žiri
tel.: 04/51-05-000
[email protected]

Zavetnik: sv. Martin, škof

Več na …