Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Tine Skok

Trnje 23
4228 Železniki
tel.: 04/51-02-100
[email protected]

Zavetnik: sv. Anton puščavnik

Več na …