Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Andrej Šink

Žalna 11
1290 Grosuplje
tel.: 01/78-08-921
[email protected]

Zavetnik: sv. Lovrenc, diakon, mučenec

Več na …