Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Maksimiljan Tušak
Duhovni pomočnik: Andrej Rovšek
Duhovni pomočnik: msgr. dr. Alojz Snoj
Stalni diakon: Tomaž Kogovšek

Cankarjev trg 3
1410 Zagorje ob Savi
tel.: 03/56-64-712

Zavetnika: sv. Peter in Pavel, apostola

Več na …