Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Žabnica 35
4209 Žabnica
tel.: 04/23-12-220
Oskrbovana iz Sv. Duh pri Škofji Loki

Zavetnik: sv. Urh, škof