Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Ivan Povšnar

Vrhpolje 31
1251 Moravče
tel.: 01/72-31-400
[email protected]

Zavetnika: sv. Peter in Pavel, apostola