Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Vranja Peč 5
1240 Kamnik
tel.: 01/83-13-422
Oskrbovana iz Homca

Zavetnik: sv. Urh, škof

Več na …