Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: France Mervar
Duhovni pomočnik: Alojzij Golob
Duhovni pomočnik: dr. Marijan Peklaj
Duhovni pomočnik: Peter Slevec

Vodiška 5
1217 Vodice
tel.: 01/83-23-102
[email protected]

Zavetnica: sv. Marjeta, mučenka

Več na …