Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Slavko Kalan

Adergas 1
4207 Cerklje na Gorenjskem
tel.: 04/25-28-500
Dom duhovnih vaj

Župnijska cerkev je posvečena: oznanjenju Devici Mariji

Več na …