Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Peter Bregar

Vače 41 a
1252 Vače
tel.: 01/89-76-126

Zavetnik: sv. Andrej, apostol