Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Unec 57
1381 Rakek
tel.: 01/70-51-148
Oskrbovana iz Rakeka

Zavetnik: sv. Martin, škof

Več na …