Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Tunjice 9
1240 Kamnik
tel.: 01/83-92-401
Oskrbovana iz Kamnika

Zavetnica: sv. Ana

Več na …