Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Boštjan Guček
Duhovni pomočnik: dr. Bogdan Dolenc

Habatova 15, Trzin
1236 Trzin
tel.: 059/028-587
[email protected]

Zavetnik: sv. Florijan, mučenec

Več na …