Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Franc Brečko SDB
Duhovni pomočnik: Vinko Štrucelj SDB

Trstenik 23
4204 Golnik
tel.: 04/27-79-731
Dom duhovnih vaj

Zavetnik: sv. Martin, škof

Več na …