Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Marjan Lampret
Duhovni pomočnik: mag. Simon Fortuna
Duhovni pomočnik: Jakob Kralj

Trata 8
4224 Gorenja vas
tel.: 04/51-81-700
[email protected]

Župnijska cerkev je posvečena: mučeništvu Janeza Krstnika

Več na …