Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Janez Jasenc

Jagnjenica 32 a
1433 Radeče
tel.: 03/56-88-165

Župnijska cerkev je posvečena: sv. Križu