Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Planina pod Golico 55
4270 Jesenice
tel.: 04/58-31-137
Oskrbovana z Jesenic

Župnijska cerkev je posvečena: povišanju sv. Križa