Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Andrej Mulej

Sv. Gregor 1
1316 Ortnek
tel.: 01/83-66-145

Zavetnik: sv. Gregor veliki, papež