Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnijski upravitelj: Marinko Bilandžić

Pri cerkvi 2
1313 Struge
tel.: 01/78-70-124

Zavetnik: sv. Avguštin, škof