Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Gregor Šturm

Zagorica nad Kamnikom 11
1242 Stahovica
tel.: 01/83-27-060

Zavetnik: sv. Benedikt, opat

Več na …