Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: p. Branko Petauer OCist

Stična 17
1295 Ivančna Gorica
tel.: 01/78-77-100
[email protected]
Dom duhovnih vaj

Zavetnica: Žalostna Mati Božja

Več na …