Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Velika Štanga 10
1275 Šmartno pri Litiji
tel.: 01/89-91-091
[email protected]
Oskrbovana s Prežganja

Zavetnik: sv. Anton Padovanski, redovnik

Več na …