Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: dr. Gašper Kočan

Srednja vas v Bohinju 33
4267 Srednja vas v Bohinju
tel.: 04/57-23-723

Zavetnik: sv. Martin, škof