Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Špitalič 30
1221 Motnik
tel.: 01/83-48-192
Oskrbovana iz Zgornjega Tuhinja

Zavetnik: sv. Anton Puščavnik, opat