Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Franc Bizjak

Podgorska 16
1317 Sodražica
tel.: 01/83-66-144

Zavetnica: sv. Marija Magdalena, spokornica

Več na …