Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: David Jensterle

Smlednik 41
1216 Smlednik
tel.: 01/36-28-080

Zavetnik: sv. Urh, škof

Več na …