Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Edi Strouhal

Šmartno 18
1219 Laze v Tuhinju
tel.: 01/83-47-107

Zavetnik: sv. Martin, škof