Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Marko Mohor Stegnar
Duhovni pomočnik: Vinko Malovrh

Usnjarska 6
1275 Šmartno pri Litiji
tel.: 01/89-87-391

Zavetnik: sv. Martin, škof

Več na …