Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Anton Perčič

Cesta v Gameljne 1
1211 Ljubljana – Šmartno
tel.: 01/51-16-107
[email protected]

Zavetnik: sv. Martin, škof

Ulice in trgi, ki so vključeni v župnijo se nahajajo v knjigi:
Čižman, Marko. 2006. Ljubljana: Ulice, ceste in trgi po župnijah. Ljubljana: Nadškofija Ljubljana.

Več na …