Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Jože Tominc
Stalni diakon: Imre Jerebic

Šmarska 25
1291 Škofljica
tel.: 01/36-66-336

Zavetnika: sv. Ciril in Metod, slovanska apostola

Več na …