Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Matej Nastran
Duhovni pomočnik: Anton Fajdiga

Cankarjev trg 13
4220 Škofja Loka
tel.: 04/51-20-672
[email protected]

Zavetnik: sv. Jakob st., apostol

Več na …