Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Janez Selan

Škocjan 12
1311 Turjak
tel.: 01/78-89-877

Zavetnik: sv. Kancijan in tov., mučenci

Več na…