Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Podkum 3
1414 Podkum
tel.: 03/56-76-147
Oskrbovana iz Svibna

Zavetnik: sv. Jurij, mučenec