Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Franc Kadunc

Šentjošt nad Horjulom 15
1354 Horjul
tel.: 01/75-40-196

Zavetnik: sv. Janez, evangelist

Več na …