Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Šentgotard 11
1222 Trojane
Oskrbovana iz Blagovice

Zavetnik: sv. Gotard, škof