Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Sela pri Kamniku 1
1240 Kamnik
tel.: 01/83-92-488
Oskrbovana iz Šmartnega v Tuhinju

Zavetnik: sv. Neža, mučenka