Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Janez Petrič

Rovte 95
1373 Rovte
tel.: 01/75-91-059

Zavetnik: sv. Mihael, nadangel

Več na …