Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: mag. Anton Berčan
Kaplan: Tadej Pagon
Duhovni pomočnik: Anton Dobrovoljc

Škrabčev trg 15
1310 Ribnica
tel.: 01/83-69-953

Zavetnik: sv. Štefan, papež, mučenec

Več na …