Marjan Smerke – Družina d.o.o

Župnik: Andrej Župan

Linhartov trg 30
4240 Radovljica
tel.: 04/53-74-700
[email protected]
[email protected]

Zavetnik: sv. Peter, apostol

Več na…