Marjan Smerke – Družina d.o.o

Župnik: Miro Bergelj

Starograjska 18
1433 Radeče
tel.: 03/56-88-169

Zavetnik: sv. Peter, apostol

Več na …