Marjan Smerke – Družina d.o.o

Župnik: p. Janez Ferlež OFMConv
Prežganje 3
1129 Ljubljana
tel.: 01/36-69-138
Dom duhovnih vaj

Zavetnica: sv. Marjeta, mučenka