Marjan Smerke – Družina d.o.o

Polšnik 16
1272 Polšnik
tel.: 01/89-73-107
Oskrbovana iz Litije

Zavetnica: Lurška Mati Božja