Marjan Smerke – Družina d.o.o

Župnijski upravitelj: msgr. dr. Jože Plut

Predmost 50
4223 Poljane nad Škofjo Loko
tel.: 04/51-85-000

Zavetnik: sv. Martin, škof

Več na …