Marjan Smerke – Družina d.o.o

Duhovni pomočnik: br. mag. Marko Senica OFMCap

Polica 38
1290 Grosuplje
tel.: 059/250-522
Oskrbovana iz Grosuplja

Zavetnik: sv. Jakob st., apostol